بخشنامه ها و ضوابط موجود

کلیه ی مطالب بصورت PDF می باشد.
 

آئين نامه تضمين معاملات دولتي
  
 
 
 
پيرو نحوه محاسبه تاخيرات ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيت ها
  
 
 
 
تعديل قطعي سه ماه اول و دوم91
  
 
 
 
جزئيات معماري ساختمانهاي آجري
  
 
 
 
حسن انجام كار
  
 
 
 
دريافت سپرده حسن انجام كار
  
 
 
 
شاخص هاي قطعي دوره سوم و چهارم 1390 
 
 
 
 
شاخص هاي قطعي سه ماهه اول و دوم 1390
  
 
 
 
شاخص هاي موقت دوره اول و دوم 1391 
 
 
 
 
شرايط عمومي پيمان
  
 
 
 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
 
 
 
 
نحوه ارائه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيك فصل هاي فهرست بها 
 
 
 
 
نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان ها 
 
 
 
 
نحوه محاسبه تاخيرات ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيت ها
  
 
 
 
نرخ فولاد و سيمان در سه ماهه اول و دوم 91
  
 
 
 
نشريه 385