اختراعات و جوایز

ثبت اختراعات و جوایز دریافتی انتخاب بهترین اختراعات سال 2010 زاگرب-کرواسی

          مدال نقره و دیپلم افتخار جهت ارائه طرح بتن سبک با مقاومت بالا                                   مدال طلا و دیپلم افتخار جهت طراحی میکسر بتن با استاندارد و کارائی

 

 

        لوح تقدیر از شرکت روند ایستا جهت حضور در نمایشگاه و طرح ارائه شده                                          مدال برنز و دیپلم افتخار جهت طرح ایمن سازی استراکچر

 

 لوح تقدیر از شرکت روند جهت حضور در نمایشگاه و ارائه بیشترین طرح