مشارکت ها

رديف  شرح کار  محل  پروژه کارفرما  شرح پروژه 
1 مجتمع تجاري ناهيد  تهران شركت توسعه عمران اميد  30 واحد 4500 متر مربع
2 مجتمع مسكوني فردوس تبريز شركت روند  8 واحد 3500 متر مربع
3 برج بلور (30000 متر مربع زير بنا ) تبريز شركت نوسازي ساختماني ايران 32000 متر مربع تجاري و خدماتي
4 مجتمع اقامتي ،سياحتي 24 واحدي كيش كيش شركت نوسازي ساختماني ايران 28000 متر شامل 300 واحد اقامتي
5 مجتمع مسكوني زمرد 15 طبقه تبريز شركت آباد گران برج آفرينان زرين مشاركتي 5500 متر تجاري- اداري