پیمانکاری

رديف  شرح کار  محل پروژه کارفرما  تاريخ تحويل   مبلغ برآوردی پيمان ( ميليون ريال )
1 500 واحد مسكوني ائل گلي تبريز  تبريز  شركت خانه سازي ايران  پیشرفت: 10 درصد مبلغ اولیه پیمان: 251,867
2 مجتمع تجاري و خدماتي عتيق  تبريز  شركت عمران و توسعه آذربايجان  پیشرفت: 5 درصد مبلغ اولیه پیمان: 185,481
3 احداث شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از ساحل چپ مياندوآب با تاسيسات جنبی
 
مياندوآب  شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی  پیشرفت: 50 درصد
مبلغ اولیه پیمان: 23,875
4 شبكه جمع آوري فاضلاب ناحيه 2 و 3 شهر جديد سهند شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند 1389 11,542
5 ساختمان ستادي و ديسپاچينگ شمالغرب شهريار
تبريز  شركت برق منطقه اي آذربايجان
1388 29,550
6 ساختمان اداري ناهيد تهران
شركت روند، توسعه مسكن اميد 1388 25,000
7 ساختمان مسكوني فردوس
تبریز
شرکت روند
 
1388
55,000
8 اسكلت  مقاوم ساخنمان ستادي ديسپاچينگ
تبريز  شرکت برق منطقه ای
1388
30,000
9 احداث تقاطع غير همسطح شهيد فهميده
 
تبريز  شهرداری منطقه 5
 
1385
20,100
10 اجرای عمليات سفتکاری ساختمان 14 طبقه نظام مهندسی
تبريز
تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی استان
1385
11,130
11 اسكلت بتني برج 300 واحدي زمرد تبريز  تعاوني مسكن يگان ويژه
 
1385 24,000
12 احداث مجتمع اداري روند _ چاي كنار
تبريز  شرکت روند
1385 2,100
13 احداث مجمع مسكوني زمان
تبریز
شرکت روند
1385
26,000
14 شبکه جمع آوری فاضلاب اروميه
ارومیه
آب و فاضلاب آذربايجانغربی
1385
2,882
15 ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه محقق اردبيلي
اردبیل
دانشگاه محقق اردبيلي
1384
8,446
16 احداث مجتمع مسكوني والمان 2
 
تبریز
 
شرکت روند
 
1383
14,000
17 اجراي تونل قطعه سوم قطار شهري تبريز
تبریز
سازمان قطار شهري تبريز
1383
14,600
18 احداث مجتمع مسكوني صدر
تبریز
شرکت روند
1382
15,000
19 احداث مجتمع مسکونی وليعصر 15 واحدي تبريز  شرکت روند  1382 1,750
20 ساختمانهای جنبی بيمارستان اردبيل
اردبیل
شرکت خانه سازی ايران
1381
2,898
21
 کتابخانه مرکزی اردبيل
اردبیل
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 1380
2,883
22 اجراي اسكلت تعاوني مسكن فرهنگيان بعثت
مرند
شرکت روند
1379
24,280
23 شبکه جمع آوری فاضلاب پارس آباد
اردبیل
آب و فاضلاب اردبيل
1378
4,920
24 اجرای ساختمانهای دادگستری بستان آباد -هشترود
بستان آباد ، هشـترود دادگستری آذربایجانشرقی
1378
5,700
25 ساختمان اداره کل تامين اجتماعی اردبيل

اردبیل
شرکت خانه سازی ايران

1378
1,490
26 اجرای 42 واحد ويلائی نمونه شهر جديد سهند
تبريز  شرکت عمران شهر جديد سهند
1376
2,960
27 ساختمان مرکز بهداشتی شهر جديد سهند
تبريز  شرکت عمران شهر جديد سهند
1376
840
28 ساختمانهای مجتمع مسکونی سيمان صوفيان - ارم
تبريز  شرکت سيمان صوفيان
1375
6,520
29 احداث مجتمع مسكوني والمان 1
تبريز شركت روند 1374 600
30 احداث منبع آب شهر جديد سهند
تبریز
شرکت عمران شهر جديد سهند
1373
185
31 احداث كانالهاي تاسيساتي مركز آموزشي فني حرفه اي تبريز
تبريز
سازمان آموزش فني و حرفه اي
1372
721
32 اسکلت مقاوم آپارتمانهای جانبازان
تبريز بنياد جانبازان
1371 248